UWAGA! NA TERENIE ZAKŁADU OBOWIĄZUJE PRACA WYŁĄCZNIE W FARTUCHACH I MASECZKACH OCHRONNYCH! UWAGA! NA TERENIE ZAKŁADU OBOWIĄZUJE PRACA WYŁĄCZNIE W FARTUCHACH I MASECZKACH OCHRONNYCH!

Zakład Mikrobiologii Medycznej powstał w 2020 roku w wyniku podziału dawnego Zakładu Mikrobiologii Stosowanej, funkcjonującego, okresowo pod inną nazwą, nieprzerwanie od 1963 roku. Ideą powołania Zakładu było utworzenie w Uniwersytecie Warszawskim ośrodka badań mikrobiologicznych, działającego w styczności tematycznej i przy bliskiej współpracy instytucjonalnej z kierunkami medycznymi. Chodziło o stworzenie pracowni mikrobiologii eksperymentalnej wykorzystującej potencjał kliniczny jednostek partnerskich. Badania zorientowane na taką współpracę mają szczególne znaczenie teraz, gdy finalizowane są działania mające doprowadzić do federalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Problematyka badawcza Zakładu jest szeroka i wielonurtowa. Główne pola zainteresowań wyznaczają biologia i genetyka różnych drobnoustrojów patogennych – bakterii, grzybów i glonów. Przy tym badania ukierunkowane są przede wszystkim na opracowanie nowych rozwiązań biotechnologicznych mających zastosowanie w medycynie, a ściślej w molekularnej diagnostyce medycznej (testy identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń, testy wykrywania lekooporności), medycynie prewencyjnej oraz immunologii medycznej i wakcynologii (szczepionki nowej generacji). Profil naukowy Zakładu wpisując się w dziedzinę mikrobiologii medycznej, obejmuje obszary mikrobiologii chorób zakaźnych, mikrobiologii farmaceutycznej, mikrobiologii weterynaryjnej, mikrobiologii środowisk oraz biotechnologii. Wieloaspektowość podejmowanych tematów badawczych, interdyscyplinarność prowadzonych projektów, ich aplikacyjny i praktyczny charakter stanowią wizytówkę Zakładu.

 

zdjęcie grupy
Pracownicy i doktoranci d. Zakładu Mikrobiologii Stosowanej.
Siedzą od lewej: prof. Katarzyna Brzostek, prof. Jerzy Hrebenda, prof. Jacek Bieleckidr hab. Radosław Stachowiak;
Stoją od lewej: dr Marta Nieckarz, dr Zofia Bakuładr hab. Tomasz Jagielskidr Katarzyna Roeske, dr hab. Adrianna Raczkowska

 

Zakład Mikrobiologii Medycznejej skupia zarówno wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, jak i młodych, ambitnych naukowców, dopiero u progu kariery. Aktualność i wysoki poziom prowadzonych w Zakładzie badań znajduje odbicie w liczbie projektów badawczych, realizowanych ze środków przyznanych grantami krajowymi i europejskimi, a także w aktywności publikacyjnej Zakładu. Każdego roku, nasz dorobek artykułowy powiększa się o kilka pozycji w periodykach naukowych sytuujących się w światowej czołówce (z tzw. Listy Filadelfijskiej). Podkreślić przy tym należy, że wiele spośród ukazujących się publikacji jest efektem ścisłej współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje współprowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: «Podstawy biotechnologii», «Mikrobiologia przemysłowa» oraz «Mikrobiologia środowisk», prowadzenie seminariów specjalizacyjnych, a także opiekę naukową i promocję, każdego roku, kilku prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

Z każdym kolejnym rokiem nasz Zakład rozwija się i zmienia. Przychodzą nowi studenci, pracownicy, zawiązują się nowe międzyośrodkowe współprace, zarysowują się nowe plany badawcze, rozpisywane są nowe projekty, wygrywane nowe konkursy i stypendia naukowe. To co jest niezwykle ważne i co cieszy mnie szczególnie to fakt, że ożywionej pracy naukowej towarzyszy atmosfera wzajemnego wspierania się i życzliwości. Myślę, że bez niej, nawet przy największych talentach naukowych, nie byłoby wielu sukcesów, które stały się udziałem naszego Zakładu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszym Zakładem gorąco zapraszam!